ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին

Map Armenian Russian English

 Մենյու
Թեժ գիծ
119

Հաստիքացուցակ

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության
և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի
2021 թվականի հոկտեմբերի 28 -ի N Կ 6-Լ
հրամանի
 
 

 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ  ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

 

NN

ը/կ

Հաստիքի անվանումը

Հաստիքային միավորի քանակը

 

1

2

3

 

Վարչական պաշտոններ

1.      

Տեսչական մարմնի ղեկավար

1

 

2.     

Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ

3

 

 

Ընդամենը

4

 

Պետական հայեցողական պաշտոններ

3.

Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական

2

 

4.

Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական

3

 

 

Ընդամենը

5

 

Հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

1.Ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության վարչություն

5.

Վարչության պետ

1

 

Ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժին

6.

Բաժնի պետ

1

 

7.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

8.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

Հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժին

9.

Բաժնի պետ

1

 

10.

Գլխավոր պետական տեսուչ

1

 

11.

Ավագ պետական տեսուչ

2

 

 

Ընդամենը

10

 

2.Ընդերքի վերահսկողության վարչություն

12.

Վարչության պետ

1

 

Հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների

 վերահսկողության բաժին

13.

Բաժնի պետ

1

 

14.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

15.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

Ընդերքի շահագործման վերահսկողության բաժին

16.

Բաժնի պետ

1

 

17.

Գլխավոր պետական տեսուչ

8

 

18.

Ավագ պետական տեսուչ

2

 

 

Ընդամենը

17

 

3.Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչություն

19.

Վարչության պետ

1

 

20.

Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող

1

 

Կենդանական աշխարհի վերահսկողության բաժին

21.

Բաժնի պետ

1

 

22.

Գլխավոր պետական տեսուչ

2

 

23.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

Բուսական աշխարհի վերահսկողության բաժին

24.

Բաժնի պետ

1

 

25.

Գլխավոր պետական տեսուչ

4

 

26.

Ավագ պետական տեսուչ

2

 

 

Ընդամենը

13

 

4.Որակի ապահովման վարչություն

27.

Վարչության պետ

1

 

28.

Վարչության պետի տեղակալ

1

 

29.

Գլխավոր մասնագետ

4

 

 

Ընդամենը

6

 

5.Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչություն

30.

Վարչության պետ

1

 

Ռիսկի գնահատման բաժին

31.

Բաժնի պետ

1

 

32.

Գլխավոր մասնագետ

1

 

33.

Ավագ մասնագետ

1

 

Ռիսկի վերլուծության բաժին

34.

Բաժնի պետ

1

 

35.

Գլխավոր մասնագետ

2

 

36.

Ավագ մասնագետ

1

 

37.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

9

 

6.Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության

վարչություն

38.

Վարչության պետ

1

 

39.

Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող

2

 

40.

Գլխավոր իրավաբան

3

 

41.

Գլխավոր մասնագետ

2

 

42.

Ավագ իրավաբան

2

 

43.

Փաստաթղթավար

1

 

 

Ընդամենը

11

 

7.Իրազեկման և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին

44.

Բաժնի պետ

1

 

45.

Գլխավոր մասնագետ

2

 

46.

Ավագ մասնագետ

2

 

 

Ընդամենը

5

 

8.Լաբորատոր հետազոտությունների բաժին

47.

Լաբորատորիայի պետ

1

 

48.

Գլխավոր մասնագետ

3

 

49.

Ավագ մասնագետ

1

 

50.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

6

 

Տարածքային ստորաբաժանումներ

1.Երևանի տարածքային բաժին

51.

Բաժնի պետ

1

 

52.

Գլխավոր պետական տեսուչ

8

 

53.

Ավագ պետական տեսուչ

3

 

54.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

55.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

14

 

2.Արագածոտնի տարածքային բաժին

56.

Բաժնի պետ

1

 

57.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

58.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

59.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

60.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

7

 

3.Արարատի տարածքային բաժին

61.

Բաժնի պետ

1

 

62.

Գլխավոր պետական տեսուչ

4

 

63.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

64.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

65.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

8

 

4.Արմավիրի տարածքային բաժին

66.

Բաժնի պետ

1

 

67.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

68.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

69.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

70.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

7

 

5.Գեղարքունիքի տարածքային բաժին

71.

Բաժնի պետ

1

 

72.

Գլխավոր պետական տեսուչ

6

 

73.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

74.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

75.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

10

 

6.Լոռու տարածքային բաժին

76.

Բաժնի պետ

1

 

77.

Գլխավոր պետական տեսուչ

5

 

78.

Ավագ պետական տեսուչ

4

 

79.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

80.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

12

 

7.Կոտայքի տարածքային բաժին

81.

Բաժնի պետ

1

 

82.

Գլխավոր պետական տեսուչ

4

 

83.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

84.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

85.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

8

 

8.Շիրակի տարածքային բաժին

86.

Բաժնի պետ

1

 

87.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

88.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

89.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

90.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

7

 

9.Սյունիքի տարածքային բաժին

91.

Բաժնի պետ

1

 

92.

Գլխավոր պետական տեսուչ

4

 

93.

Ավագ պետական տեսուչ

2

 

94.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

95.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

9

 

10.Վայոց ձորի տարածքային բաժին

96.

Բաժնի պետ

1

 

97.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

98.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

99.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

100.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

7

 

11. Տավուշի տարածքային բաժին

101.

Բաժնի պետ

1

 

102.

Գլխավոր պետական տեսուչ

5

 

103.

Ավագ պետական տեսուչ

4

 

104.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

105.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

12

 

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

106.

Բյուջետային գործընթացի պատասխանատու

1

 

107.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման մասնագետ

2

 

108.

Վարորդ

2

 

109.

Գործավար-օպերատոր

1

 

110.

Հավաքարար

2

 

 

Ընդամենը

8

 

 

Ընդհանուրը

195

 

 

 ecoinspect.am © 2019  logo