ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին

Map Armenian Russian English

 Մենյու
Թեժ գիծ
119

Օրենքներ

 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2011 թվականի նոյեմբերի 28-ին, ՀՕ-280-Ն
 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2001 թվականի մայիսի 2-ին,  ՀՕ-185
 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2002 թվականի հունիսի 4-ին,  ՀՕ-373-Ն
 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2005 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, ՀՕ-211-Ն
 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ին, ՀՕ-165-Ն
 6. «ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀՀ   ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ, ընդունվել է 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ին
 7. ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ, ընդունվել է 2014 թվականի դեկտեմբերի 17-ին
 8. «ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 1994 թվականի հոկտեմբերի 11-ին, ՀՕ-121
 9. «ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 1999 թվականի նոյեմբերի 23- ին, ՀՕ-22
 10. «ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2000 թվականի ապրիլի 3-ին,  ՀՕ-52
 11. «ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ին, ՀՕ-159-Ն
 12. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2005 թվականի ապրիլի 4-ին, ՀՕ- 82-Ն
 13. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»  ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2005 թվականի մայիսի 3-ին, ՀՕ-88-Ն
 14. «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի դեկտեմբերի 20-ին, ՀՕ-245-Ն
 15. «ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին, ՀՕ-211-Ն 
 16. «ՈՐՍԻ ԵՎ ՈՐՍՈՐԴԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2007 թվականի ապրիլի 9-ին, ՀՕ- 176-Ն
 17. «ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է  2014 թվականի հունիսի 21-ին, ՀՕ- 110-Ն
 18. «ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2003 թվականի սեպտեմբերի 23-ին, ՀՕ-11-Ն
 19. «ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2003 թվականի դեկտեմբերի 23-ին, ՀՕ-14-Ն
 20. «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔ, ընդունվել է 2000 թվականի մայիսի 17-ին

 ecoinspect.am © 2019  logo